Εκπαιδευτικό σενάριο για το γυμνάσιο

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τον κύριο στόχο του Προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για μικρές ηλικίες, αλλά και μία πιλοτική προσαρμογή του για εφήβους Γ’ Γυμνασίου.

Ήχος και θόρυβος - εκπαιδευτικό σενάριο για τη Γ' γυμνασίου (.pdf) (1 MB)