Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Η ιστοσελίδα έχει χρηματοδοτηθεί από δημόσιους ερευνητικούς πόρους. Το υλικό της καλύπτεται με copyright του Προγράμματος ‘ΕΥΑΙΣΘΟ 2014’ και είναι ελεύθερο για χρήση με την υποχρέωση αναφοράς της πηγής του.

Κεντρικός μας στόχος είναι να εφοδιάσουμε το δημόσιο σχολείο με επιστημονικά έγκυρο και εκπαιδευτικά ενδιαφέρον υλικό.

Προς τούτο παρακαλούμε όλες και όλους τους χρήστες να μας ανατροφοδοτήσουν με δράσεις σχετικές με την ‘Ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου’ οι οποίες στηρίχθηκαν σε αυτό το υλικό, ώστε προοπτικά να συγκροτήσουμε ένα χάρτη δικτύου με τις σχολικές μονάδες στις οποίες εφαρμόστηκε.

Αναμένουμε τις ανταποκρίσεις με κάθε είδους υλικό (στοιχεία σχολικής μονάδας, φωτογραφίες, έργα παιδιών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]noiseawareness.gr για να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα.

Εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο Νέας Χηλής (Αλεξανδρούπολη)
Εφαρμογή στο 23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Εφαρμογή στο 24ο Νηπιαγωγείο Βόλου
Εφαρμογή στο 31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (β' τάξη)
Εφαρμογή στο 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης