Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 1. Μπάρκας, Ν., Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ: η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. Στο Γ. Παπαδέλης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 (σελ. 278-284). Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Πλήρες κείμενο

 2. Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης απέναντι στο θόρυβο. Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης απέναντι στο θόρυβο. Στο Μ. Τζεκάκη και Μ. Κανατσούλη (Επιμ.), Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία (σελ. 1399-1402). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ.

  ΚείμενοΑνακοινώσεις σε συνέδρια

 1. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 17 – 18/10/2014.
  Ιστοχώρος Συνεδρίου, Πρόγραμμα Συνεδρίου

  Τίτλος: «Μικροί ερευνητές ήχου»: ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου
  Συγγραφική ομάδα: Β. Χρηστίδου, Α. Δημητρίου, Μ. Παπαδοπούλου, Σ.Γραμμένος, Ν.Μπάρκας
  Περίληψη

 2. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014. Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 20-21/10/2014.
  Ιστοχώρος Συνεδρίου, Πρόγραμμα Συνεδρίου

  Τίτλος: Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ : η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά
  Συγγραφική ομάδα: Ν. Μπάρκας , Α. Δημητρίου, Β. Χρηστίδου, Μ. Παπαδοπούλου
  Περίληψη

 3. Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 31/10-01/11/2014.
  Ιστοχώρος Συνεδρίου, Πρόγραμμα Συνεδρίου

  Τίτλος: Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης απέναντι στο θόρυβο
  Συγγραφική ομάδα: Α. Δημητρίου, Β. Χρηστίδου, Μ. Παπαδοπούλου
  Περίληψη