Νίκος Μπάρκας


Ο Νίκος K. Μπάρκας είναι αναπληρωτής καθηγητής Οικοδομικής Τεχνολογίας – Αρχιτεκτονικής Ακουστικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ).

Απέκτησε δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού στο ΔΠΘ, μεταπτυχιακό δίπλωμα Ακουστικής στο Πανεπιστήμιο LeMans Γαλλίας (μεταπτυχιακή έρευνα IRCAM : κριτήρια ακουστικής αξιολόγησης αιθουσών) και διδακτορικό δίπλωμα στο ΔΠΘ (τίτλος : σχεδιασμός και λειτουργία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου) με υποτροφία ΙΚΥ (ειδίκευση : θέατρο). Έχει πραγματοποιήσει μουσικές σπουδές πιάνου και θεωρίας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Διδάσκει τα μαθήματα «Αρχιτεκτονική Ακουστική», «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Ι και ΙΙ», «Εργονομία» και «Ενεργειακός Σχεδιασμός». Επίσης έχει επιβλέψει ως υπεύθυνος την εκπόνηση πενήντα εννέα (59) Διπλωματικών και Ερευνητικών Εργασιών.

Στο ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο θεατρικός και ακουστικός σχεδιασμός, τα θέατρα της αρχαιότητας και τα προβλήματα της σύγχρονης επαναλειτουργίας τους, οι οικοδομικές εφαρμογές ηχομονωτικής τεχνολογίας και υπαίθριας ηχοπροστασίας.

Έχει επιμεληθεί την έκδοση των πρακτικών δύο (2) συνεδρίων, δημοσίευσε σαράντα δύο (42) επιστημονικές ανακοινώσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και συμμετείχε σε εννιά (9) ερευνητικά προγράμματα.

Ως μελετητής, επιβλέπων ή σύμβουλος ακουστικής συμμετείχε στην εκπόνηση – κατασκευή εξήντα τεσσάρων (64) τεχνικών εφαρμογών ακουστικού / θεατρικού σχεδιασμού, ηχομόνωσης, υπαίθριας ηχοπροστασίας, κατασιγασμού και τεχνικής διαχείρισης έργων.

e-mail: nbarkas[at]arch.duth.gr
πανεπιστημιακή ιστοσελίδα: http://www.arch.duth.gr/dep/barkas.shtml
προσωπική ιστοσελίδα: http://nikosbarkas.gr