Αναστασία Δημητρίου


Η Αναστασία Δημητρίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές επιστήμες και Περιβαλλοντική εκπαίδευση». Διδάσκει μαθήματα που σχετίζονται με έννοιες των φυσικών επιστημών και του περιβάλλοντος, τη διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επιστήμες και την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2004 διευθύνει το Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του ίδιου Τμήματος. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Μετεωρολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την από απόσταση εκπαίδευση εκπαιδευτικών για έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για θέματα των φυσικών επιστημών και του περιβάλλοντος, το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για τις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την αειφορία, τις μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης στις φυσικές επιστήμες και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το πεδίο των φυσικών επιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

email: anadim[at]otnenet.gr,anadim[at]psed.duth.gr
Ιστότοπος Εργαστηρίου Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: http://www.envilab.psed.duth.gr