Μαρία Παπαδοπούλου


Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο ‘Γραμματισμοί και Διδακτική της Γλώσσας’. Από το 2010 είναι διευθύντρια του εργαστηρίου «Λόγου και Πολιτισμού». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στη διδακτική των γλωσσών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ζωντανών Γλωσσών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως επιμορφώτρια αλφαβητισμού στη ΝΕΛΕ. Από το 1999 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Παιδαγωγικό Υλικό και Παιδαγωγικό Παιχνίδι στην πρώτη παιδική ηλικία’. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, τα αναλυτικά προγράμματα για τη γλωσσική διδασκαλία, την ανάλυση πολυτροπικών κειμένων, τη γραφική σημείωση και τις αντιλήψεις και στάσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για το γραμματισμό. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα – ελληνικά και διεθνή – που αφορούν ποικίλες όψεις της διδασκαλίας/μάθησης των γλωσσών.

email: mariapap[at]uth.gr
Προσωπικές ιστοσελίδες: http://mariapapadopoulou.gr,
http://uth.academia.edu/MariaPapadopoulou