Βασιλεία Χρηστίδου


Η Βασιλεία Χρηστίδου είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον». Διδάσκει μαθήματα που σχετίζονται με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, το σχεδιασμό, την παραγωγή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα της, καθώς και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση»). Από το 2011 διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» του ίδιου τμήματος. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στις Επιστήμες της Αγωγής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις των παιδιών για θέματα των Φυσικών Επιστημών, το σχεδιασμό και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες και το περιβάλλον, τη Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης, τις άτυπες μορφές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, τη δημόσια εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων, τη διάσταση του φύλου στις Φυσικές Επιστήμες. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, διεθνών και ελληνικών σχετικών με τη διδακτική διαχείριση επιστημονικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.

email: vchristi[at]ece.uth.gr
Προσωπικές ιστοσελίδες: http://www.ece.uth.gr/main/el/node/93, http://uth.academia.edu/VasiliaChristidou