Θεωρητικό πλαίσιο

Ψηφιακές παρουσιάσεις της Επιστημονικής Ομάδας για την επιστημονική προσέγγιση και εκλαϊκευμένη απόδοση των επιμέρους πτυχών του θορύβου, για να αναδειχθεί η σκοπιμότητα και οι στόχοι του Προγράμματος, καθώς και να εξυπηρετηθεί η εφαρμογή των εκπαιδευτικών σεναρίων.

Ήχος και θόρυβος - Θεωρητική προσέγγιση (.pdf)

Ήχος και θόρυβος - Εισαγωγή (.pdf)

Θόρυβος και παιδί: η σημασία της έγκαιρης ευαισθητοποίησης (.pdf)

Μικροί Ερευνητές Ήχων: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση απέναντι στο θόρυβο (.pps) (5 ΜΒ)