Νίκος Εμμ. Αγγουριδάκης


Ο Νίκος Αγγουριδάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974, περάτωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο 11ο γυμνάσιο και λύκειο Θεσσαλονίκης και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Εργάστηκε ως αγροτικός ιατρός στο περιφερειακό ιατρείο του δήμου Εξαπλατάνου, του νομού Πέλλας, υπηρέτησε στη Γ’ Χειρουργική κλινική του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και στην Πανεπιστημιακή Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας του ίδιου Νοσοκομείου, από όπου και έλαβε τον τίτλο ειδικότητας.

Εκπόνησε διδακτορική διατριβή που αφορούσε τη μελέτη προγνωστικών παραγόντων σε μοριακό επίπεδο σχετιζόμενων με τον προχωρημένο καρκίνο της περιοχής κεφαλής και τραχήλου. Αναγορεύθηκε σε Διδάκτορα του Α.Π.Θ το 2007.

Έλαβε υποτροφία από την «Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου» και έγινε δεκτός στην Πανεπιστημιακή Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρoυργικής Κεφαλής και Τραχήλου και Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Mainz της Γερμανίας.

Έχει ασχοληθεί με όλο το φάσμα της ειδικότητάς του και το ερευνητικό του έργο αποτελείται από περίπου 100 εργασίες από τις οποίες 30 έχουν δημοσιευτεί σε ξένα και ελληνικά περιοδικά, με συντελεστή απήχησης (impact factor) 35.000 και 150 βιβλιογραφικές αναφορές (citations) σε ξένες δημοσιεύσεις. Ομιλεί την Αγγλική και την Γερμανική.

Σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο ιδιωτικό του ιατρείο. Είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης.