Σοφία Βουδηλάκη


Η Σοφία Βουδηλάκη είναι νηπιαγωγός και υπηρετεί ως προϊσταμένη στο νηπιαγωγείο Ν.Χηλής Αλεξανδρούπολης. Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Χανίων και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης για την Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. στο αντικείμενο Κοινωνικο-πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών - Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως δασκάλα αγγλικών σε ιδιωτικά διδακτήρια και ως νηπιαγωγός σε δημόσια νηπιαγωγεία του N. Έβρου. Έχει τετράχρονη υπηρεσία ως αποσπασμένη νηπιαγωγός στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. και έχει εργαστεί για τρία εξάμηνα στο ίδιο πανεπιστημιακό τμήμα με σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ως διδάσκουσα σεμιναρίων στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής κατάρτισης των φοιτητών.

email: voudilaki[at]hotmail.com