Στέργιος Γραμμένος


Ο Στέργιος Γραμμένος είναι Χημικός, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις Επιστήμες της Αγωγής. Έχει παρακολουθήσει τον α’ κύκλο επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς και σειρά άλλων επιμορφωτικών σεμιναρίων αναφορικά με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την αγωγή υγείας και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έχει υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με θέματα αγωγής υγείας, χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών και διαθεματικές προσεγγίσεις των πεδίων των φυσικών επιστημών που διδάσκονται στο γυμνάσιο.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις των παιδιών για θέματα των Φυσικών Επιστημών, καθώς και το σχεδιασμό και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες και το περιβάλλον. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεδρίων. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

email: stegram[at]yahoo.com