Έμη Μαλκοπούλου


Η Έμη Μαλκοπούλου είναι νηπιαγωγός στο 23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης. Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, του ΔΠΘ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης με Ειδίκευση στη Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών. Εκπονεί τη Διδακτορική Διατριβή της στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Είναι συνεργάτης του Εργαστηρίου Έρευνας και Επικοινωνίας για το περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ από το 2006. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.

email: emalkopo[at]alex.duth.gr