Λαμπρινή Κούτνα


Η Λαμπρινή Κούτνα είναι δασκάλα στο 31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στην περιοχή Εργατικά Αγίας Παρασκευής. Διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συνολικά 20 έτη, τα τελευταία 6 στην πόλη του Βόλου. Είναι απόφοιτος του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι στην ομάδα των 40 φοιτητών που εισήχθησαν πρώτοι το 1988 στο Π.Τ.Δ.Ε., με την έναρξη της λειτουργίας του. Είναι επίσης απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας. Έχει εργαστεί σε πολλά σχολεία -πολυθέσια και ολιγοθέσια- ως αναπληρώτρια και ως μόνιμη εκπαιδευτικός στους νομούς Ευβοίας, Βοιωτίας, Αχαΐας και Μαγνησίας . Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με το γλωσσικό μάθημα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες καθώς και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Θεωρεί πολύ σημαντική τη συνεχή ενημέρωση του/της εκπαιδευτικού πάνω στα νέα δεδομένα της Επιστήμης της Παιδαγωγικής καθώς και της Διδακτικής της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και βέβαια την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη με στόχο την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης στους μαθητές ακόμη και των μικρών τάξεων μέσα από άτυπες μορφές μάθησης και φυσικά μέσα από το παιχνίδι. Οι μαθητές μέσα από την δραστηριοποίηση και την ανακάλυψη, υιοθετούν συνήθειες και πρακτικές ωφέλιμες για την καθημερινότητά τους, οι οποίες παγιώνονται και γίνονται τρόπος ζωής στην ενήλικη ζωή τους. Έχει εφαρμόσει αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας μέσα στην τάξη.

email: lambrinik68[at]gmail.com