Μαρία Κούτσικου


Η Μαρία Κούτσικου είναι απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει λάβει υποτροφία λόγω βαθμολογικής επίδοσης στις εισαγωγικές εξετάσεις του παραπάνω προγράμματος. Επίσης. είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως νηπιαγωγός στο πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση» του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιείται σε νηπιαγωγεία με στόχο την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη και την ευαισθητοποίηση γύρω από παγκόσμια ζητήματα (φτώχεια, ανισότητα, περιβάλλον/κλιματικές αλλαγές, καταναλωτισμός). Έχει επιμορφωθεί σε θέματα οπτικοακουστικής αγωγής, σημειωτικής, σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού, διαχείρισης της σχολικής τάξης κ. ά. μέσω παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίου. Τα ερευνητικά και παιδαγωγικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Πολυμεσική Μάθηση στην προσχολική ηλικία, την ανάλυση και την αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στην πρώτη παιδική ηλικία και το σχεδιασμό έντυπου παιδαγωγικού υλικού.

email: mkoutsikou[at]uth.gr