Αθανασία Ρουσσίδου


Η Αθανασία Ρουσίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στο πλαίσιο των σπουδών της εκπόνησε πτυχιακή εργασία με τίτλο «Διερεύνηση των ικανοτήτων των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας να χρησιμοποιούν επιστημονικές διαδικασίες στις Φυσικές Επιστήμες». Είναι φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2013 είναι μέλος του Εργαστηρίου Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ.. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.

email: rouatha1991[at]gmail.com