Αφροδίτη Οικονόμου


Η Αφροδίτη Οικονόμου είναι νηπιαγωγός. Υπηρετεί από το 1981 στη δημόσια εκπαίδευση. Από το 2003-2013 εργάσθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο τομέα της Πρακτικής Άσκησης. Συντονίστρια ομάδων φοιτητών διαφόρων εξαμήνων στη παρακολούθηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμμετείχε στις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Τα ενδιαφέροντά της αφορούν τις στρατηγικές μάθησης και τη διαφοροποίηση διδακτικών προσεγγίσεων στη προσχολική εκπαίδευση καθώς επίσης και τη σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία της γλώσσας με την εκπαιδευτική πράξη.

email: afoikon[at]uth.gr