Εκπαιδευτικό υλικό

Γιατί στα παιδιά;

  • επειδή δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά υλικά ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες του θορύβου κατάλληλα για παιδιά μικρών ηλικιών,
  • επειδή τα παιδιά δεν κατανοούν τις έννοιες των φυσικών επιστημών όπως οι μεγάλοι,
  • επειδή ό,τι συνήθως διατίθεται αφορά μετατροπές υφιστάμενων πανεπιστημιακών υλικών,
  • επειδή τα παιδιά μαθαίνουν βιώνοντας και διερευνώντας ενεργητικά, με ποικίλους τρόπους,
  • επειδή η διάχυση των ειδικών γνώσεων για το θόρυβο σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού απαιτεί τη διαμεσολάβηση καταρτισμένων εκπαιδευτικών,
  • επειδή τα παιδιά δεν έχουν εμπεδώσει ακόμη στάσεις και συμπεριφορές που συνδέουν το θόρυβο με το life style

. . . χρειάζεται να απευθυνθούμε στα παιδιά χωρίς διδακτισμό, ενισχύοντας τη μάθηση αντί της διδασκαλίας
. . . χρειάζεται η ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών σεναρίων με κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Για να κερδηθεί στις νέες γενιές μια μάχη, η μάχη της ακουστικής απέναντι στο θόρυβο, που δείχνει καταδικασμένη στο πεδίο των πολιτιστικών στερεοτύπων

η επιστημονική ομάδα

Εκπαιδευτικό σενάριο για μικρές ηλικίες

Εκπαιδευτικό σενάριο για το γυμνάσιο

Βίντεο για τον ήχο και το θόρυβο

Ευχαριστίες