Διάλεξη στο 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με θέμα ‘Ήχος και Θόρυβος: οι συνέπειες της έκθεσης στην υγεία’

Διάλεξη στο 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 20/3, ώρα 11.30 – 13.00 με ομιλητές τους κκ. Ν. Μπάρκα και Ν.Ε. Αγγουριδάκη με θέμα ‘Ήχος και Θόρυβος: οι συνέπειες της έκθεσης στην υγεία’