Εφαρμογή στο 23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μια τάξη νηπιαγωγείου ασχολείται συστηματικά με τους ήχους. Ακούμε τους άλλους, τον εαυτό μας, μουσικά όργανα, τραγούδια, παραμύθια, τα αγαπημένα μας ζώα, τα αντικείμενα, τη βροχή, τον αέρα και τόσα άλλα. Το πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ ήρθε σαν κατακλείδα να μας ρωτήσει αν είναι ευχάριστα όσα ακούμε. Μας έβαλε σε ένα μεγαλύτερο κύκλο ερωτήσεων «Οι ήχοι είναι και θόρυβοι, πώς μας επηρεάζουν;». Μας έβαλε σε ένα νέο κύκλο δραστηριοτήτων να μάθουμε γι αυτό. Ακούσαμε με προσοχή, σκεφτήκαμε, μετρήσαμε, καταγράψαμε και αποφασίσαμε ότι οι θόρυβοι δεν μας τρομάζουν μόνο. Μας αλλάζουν τη ζωή δυσάρεστα και μπορούμε κι εμείς να δράσουμε όπως και να μιλήσουμε σε άλλους γύρω μας. Είναι σπουδαίο το σχολείο να είναι στη ζωή μας για να την κάνει καλύτερη!

Έμη Μαλκοπούλου
Νηπιαγωγός
23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης


1. Βλέποντας βίντεο για τον θόρυβο στην τάξη της κυρίας Έμης

2. Ταξινόμηση πηγών ήχων και θορύβων

3. Ταξινόμηση πηγών ήχων και θορύβων

4. Κατασκευή ραβδογράμματος θορύβων στη γειτονιά

5. Κατασκευή ραβδογράμματος θορύβων στη γειτονιά

6. Κατασκευή ραβδογράμματος …

7. … και συζήτηση στην τάξη

8. Προσθήκες στο ραβδόγραμμα θορύβων

9. Ραβδόγραμμα θορύβων στη γειτονιά

10. Τραγουδώντας για το θόρυβο