Εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο Νέας Χηλής (Αλεξανδρούπολη)

Η εφαρμογή του προγράμματος «ΕΥΑΙΣΘΟ» στο νηπιαγωγείο Ν. Χηλής έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο πρωτότυπο αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σχετικό με την καθημερινή ζωή και την πραγματικότητα της σχολικής τάξης. Οι ήχοι και οι θόρυβοι είναι πάντα εκεί, αποτέλεσμα της δραστηριότητάς μας αλλά και ως έκφραση ή και αίτιο πρόκλησης των συναισθημάτων μας. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για το σώμα τους και ό,τι συμβαίνει σε αυτό, διασφάλισε το ενδιαφέρον τους και την ενεργητική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Μέσα από δραστηριότητες συνεργατικές με το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος, οι μαθητές μας οικοδόμησαν έννοιες (ήχος-πηγή-θόρυβος), καλλιέργησαν τον τεχνολογικό τους γραμματισμό (χρήση power-point, ηχόμετρου, κασετόφωνου), άσκησαν δεξιότητες διερευνητικής παρατήρησης και αναπαράστασης των ευρημάτων τους. Το πρόγραμμα ενίσχυσε την κατανόηση μεταξύ των μελών της ομάδας (γιατί ενοχλούμαστε κάποιες φορές από λιγότερο δυνατούς ήχους;) και βοήθησε στην ανάπτυξη διαδικασιών αυτοελέγχου σε σχέση με την παραγωγή θορύβων από εμάς τους ίδιους, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια πολυπληθή τάξη όπως η δική μας.
Επιπλέον, έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν το ενδιαφέρον τους για τους άλλους ανθρώπους σε δράση και να εργαστούν ώστε να ενημερώσουν την κοινότητα για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο. Για τον σκοπό αυτό επινόησαν συνθήματα, κατασκεύασαν αφίσα και έγραψαν και διένειμαν με τη συμβολή των γονιών τους ενημερωτικές επιστολές.

Σοφία Βουδηλάκη
Νηπιαγωγός
Νηπιαγωγείο Νέας Χηλής


1. Ταξινόμηση πηγών ήχου και θορύβων

2. Στάθμιση θορύβων σε σηματοδότη

3. Καταχώρηση στάθμης στο ‘θερμόμετρο ήχου’

4. Συμπλήρωση ραβδογράμματος

5. Επίσκεψη σε αρτοποιείο για ηχομέτρηση

6. Παρακολούθηση ψηφιακής παρουσίασης για θορύβους

7. Κατασκευή αφίσας για προστασία από το θόρυβο

8. … Αποδομώντας τον πίνακα του Munch σε αφίσα για το θόρυβο

9. Οδηγίες για προστασία από το θόρυβο στην τάξη της κυρίας Σοφίας

10. Οι συνέπειες του θορύβου στην υγεία