Εφαρμογή στο 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Η εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο απέχει από την σχολική ύλη είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα στοίχημα. Στοίχημα όσον αφορά στο κατά πόσο το θέμα του προγράμματος έχει τέτοια δυναμική ώστε οι μαθητές να ενδιαφερθούν και να συμμετάσχουν συνειδητά και όχι «εικονικά».
Το ζήτημα του θορύβου δεν αναφέρεται στα σχολικά βιβλία του γυμνασίου αν και θα αν και θα μπορούσε να συνδεθεί με το κεφάλαιο της Φυσικής της Γ Γυμνασίου που εξετάζει τον ήχο, παρά το γεγονός ότι ο θόρυβος είναι μια κυρίαρχη και ανεπιθύμητη πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι.
Όταν προτάθηκε στους μαθητές να πραγματοποιήσουμε δράσεις σχετικές με το θόρυβο και να ενημερωθούμε για τις επιπτώσεις του, η αντίδρασή τους ήταν σχεδόν θετική και στη συνέχεια ήταν ενθουσιώδης. Συμμετείχαν ενεργά στις σχετικές δράσεις του προγράμματος «ΕΥΑΙΣΘΟ», δηλαδή ενημέρωση από επιστήμονες που ασχολούνται με το θόρυβο, μετρήσεις με το ηχόμετρο και καταγραφή των θορυβωδών δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, και στη συνέχεια ζήτησαν να συνεχίσουμε το πρόγραμμα «ΕΥΑΙΣΘΟ». Ενδεχομένως αυτό να είναι μία ακόμη απόδειξη ότι η διδακτέα ύλη μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητα των παιδιών και οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα θέματα στα σχολικά τους μαθήματα.

Στέργιος Γραμμένος
Καθηγητής ΠΕ04
28o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης


1. Η λειτουργία του ανθρώπινου αυτιού

2. Οι συνέπειες της βαρηκοΐας

3. Ηχομέτρηση στην πρόσοψη του σχολείου στην τάξη του κ. Στέργιου

4. Στάθμιση διέλευσης λεωφορείου – Ν. Εγνατία