Μαίρη Επιτρόπου

Η Μαίρη Επιτρόπου φοιτά στο πρόγραμμα Advanced Diploma of Network Security του TAfeSA, στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Είναι απόφοιτη του τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, σε Ελληνικά Σχολεία της Αυστραλίας και σε σχολεία της Ελλάδας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης, την ανάπτυξη και αξιολόγηση ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και διάφορες όψεις της σημειωτικής.
e-mail: epitropou[at]gmail.com