Επικοινωνία

Για σχόλια, παρατηρήσεις ή ανταποκρίσεις από την εφαρμογή του υλικού, μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση nbarkas[at]arch.duth.gr