Μήνυμα του Προέδρου της ΕΛΙΝΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου