ΕΥΑΙΣΘΟ

To πρόγραμμα ‘ΕΥΑΙΣΘΟ’ (Επιτροπή Ερευνών ΔΠΘ, ΚΕ 81346) είναι μία ερευνητική δράση στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης International Noise Awareness Day 2014 για την αποφυγή, την πρόληψη και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την έκθεση στο θόρυβο του περιβάλλοντος.

Στόχοι του προγράμματος είναι :
  • η παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού
  • η δοκιμαστική εφαρμογή του σε δημόσια σχολεία
  • η ενημέρωση μεγάλων ομάδων εκπαιδευτικών για τις συνέπειες του θορύβου

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε ως συνεργασία ερευνητριών/-τών από διαφορετικά ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικά πεδία.

Καλή πλοήγηση
Νίκος Μπάρκας